Nama: IFA SURYA INANDA, S.Pd
L/P: P
Tempat, Tanggal Lahir: Malang, 09 Januari 1988
Jabatan: Ka. TU Keuangan, Guru, Wali Kelas
Pendidikan: S1
Jurusan: Pend. PGSD
Guru Mapel: Prakarya